วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

คอร์สพื้นฐาน 3 คอร์ส

 หลักสูตรของ Forex Excellence  มีทั้งหมด  3 คอร์สด้วยกัน

ดังที่ปรากฏในภาพด้านล่าง
ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรเบื้องต้น  สามารถนำความรู้ไปใช้เทรดในตลาดใด ๆ ก็ได้
รวมถึงจะเริ่มมีความเข้าใจและรู้จักตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) มากขึ้น

หลักสูตรทั้งสามนี้จัดให้มีการเรียนฟรี
เมื่อผู้เรียนสมัครคอร์สใดคอร์สหนึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้
โดยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เรียนฟรี แค่เปิดบัญชีกับ Vantage

คอรส์ออนไลน์ สามารถเรียนได้ทันที ใช้เทรดดัชนี Win rate สูง  ถึง  90% เงื่อนไขเรียนฟรี 1. เปิดบัญชีกับ Vantage  ภายใต้สายงาน Forex Excellence...